LHMT

Meteo.lt API

Meteo.lt API (angl. Application programming interface) įgalina gauti ir naudotis viešai teikiamais Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) hidrologijos ir meteorologijos stočių išmatuotais duomenimis bei sudarytomis orų prognozėmis. Naudodamiesi Meteo.lt API, Jūs galite integruoti LHMT teikiamus hidrometeorologinius duomenis į savo kuriamas programas.

Naudojimosi sąlygos

Duomenų naudojimo sąlygos

Meteo.lt API pavadinimas ir visos intelektinės nuosavybės teisės priklauso LHMT ir yra neperduodamos.

Per Meteo.lt API teikiami duomenys (toliau – duomenys) yra viešai prieinami ir nemokami visuomeniniam naudojimui, platinimui ir tolimesniam apdorojimui, laikantis šių duomenų naudojimo sąlygų:

  1. 1) duomenys, jeigu nenustatyta kitaip, teikiami pagal Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0) tarptautinę duomenų naudojimo licenciją, būtina susipažinti su licencijos sąlygomis;
  2. 2) duomenys gali būti naudojami tik teisėtiems ir apibrėžtiems tikslams;
  3. 3) duomenys pateikiami tokie, kokie yra, be jokių garantijų ir LHMT neatsako dėl tinkamos duomenų kokybės užtikrinimo, jų tinkamumo konkrečiam tikslui;
  4. 4) LHMT neatsako už jokius nuostolius ar žalą, susijusius su duomenų naudojimu ar negalėjimu jų naudoti, nepriklausomai nuo priežasties;
  5. 5) publikuojant, pakartotinai atkartojant ar kitaip naudojant duomenis, būtina nurodyti, kad duomenų šaltinis yra LHMT. Nenurodant duomenų šaltinio, gali būti nutraukta prieiga prie duomenų.

Užklausų ribojimas

Užklausų kiekis iš vieno IP adreso ribojamas iki 180 užklausų per minutę. Prašome negeneruoti daugiau kaip 20.000 užklausų per vieną parą iš vieno IP adreso, nes viršijus nurodytą limitą Jūsų IP adresas gali būti užblokuotas be įspėjimo.

API naudojimas

API prieigos adresas: https://api.meteo.lt/v1/

Orų prognozės

Vietovių sąrašas

Aprašymas: Grąžinamas vietovių, kurioms teikiami orų prognozės duomenys, sąrašas.

Užklausa: GET /places

Užklausos parametrai: -

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/places

Atsakymo parametrai:

Informacija apie vietovę

Aprašymas: Nurodžius vietovės kodą, grąžinama detali informacija apie vietovę.

Užklausa: GET /places/{place-code}

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/places/vilnius

Atsakymo parametrai:

Vietovės prognozių sąrašas

Aprašymas: Nurodžius vietovės kodą, grąžinamas vietovei teikiamų orų prognozių sąrašas.

Užklausa: GET /places/{place-code}/forecasts

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/places/vilnius/forecasts

Atsakymo parametrai:

Orų prognozė vietovei

Aprašymas: Nurodžius vietovės kodą ir orų prognozės tipą, grąžinama vietovei skirta orų prognozė.

Užklausa: GET /places/{place-code}/forecasts/{forecast-type}

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/places/vilnius/forecasts/long-term

Atsakymo parametrai:

Meteorologiniai stebėjimai

Stočių sąrašas

Aprašymas: Grąžinamas meteorologijos stočių, kurių stebėjimų duomenys teikiami, sąrašas.

Užklausa: GET /stations

Užklausos parametrai: -

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/stations

Atsakymo parametrai:

Informacija apie stotį

Aprašymas: Nurodžius stoties kodą, grąžinama detali informacija apie stotį.

Užklausa: GET /stations/{station-code}

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/stations/vilniaus-ams

Atsakymo parametrai:

Informacija apie saugomus stoties duomenis

Aprašymas: Nurodžius stoties kodą, grąžinama informacija apie saugomus stoties stebėjimų duomenis.

Užklausa: GET /stations/{station-code}/observations

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/stations/vilniaus-ams/observations

Atsakymo parametrai:

Stoties stebėjimų duomenys

Aprašymas: Nurodžius stoties kodą ir datą, grąžinami stoties išmatuoti stebėjimų duomenys. Jei stotis nurodytu laiku neatliko tam tikro matavimo, tai tam matavimo parametrui grąžinama null reikšmė. Jei nurodytai datai nesaugomi jokie stoties matavimo duomenys, tai grąžinamas 404 Not Found atsakymas.

Užklausa: GET /stations/{station-code}/observations/{date}

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdžiai:
https://api.meteo.lt/v1/stations/vilniaus-ams/observations/latest
https://api.meteo.lt/v1/stations/vilniaus-ams/observations/2024-07-22

Atsakymo parametrai:

Hidrologiniai stebėjimai

Stočių sąrašas

Aprašymas: Grąžinamas hidrologijos stočių, kurių stebėjimų duomenys teikiami, sąrašas.

Užklausa: GET /hydro-stations

Užklausos parametrai: -

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/hydro-stations

Atsakymo parametrai:

Informacija apie stotį

Aprašymas: Nurodžius stoties kodą, grąžinama informacija apie stotį.

Užklausa: GET /hydro-stations/{station-code}

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/hydro-stations/kauno-vms

Atsakymo parametrai:

Stoties teikiamų hidrologinių duomenų sąrašas

Aprašymas: Nurodžius stoties kodą, grąžinamas soties teikiamų hidrologinių duomenų sąrašas.

Užklausa: GET /hydro-stations/{station-code}/observations

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/hydro-stations/kauno-vms/observations

Atsakymo parametrai:

Informacija apie saugomus stoties duomenis

Aprašymas: Nurodžius stoties kodą ir hidrologinių duomenų tipą, grąžinama informacija apie saugomus stoties stebėjimų duomenis.

Užklausa: GET /hydro-stations/{station-code}/observations/{observation-type}

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/hydro-stations/kauno-vms/observations/measured

Atsakymo parametrai:

Stoties einamųjų metų hidrologiniai duomenys

Aprašymas: Nurodžius stoties kodą, measured hidrologinių duomenų tipą ir datą, grąžinami stoties einamųjų metų hidrologiniai duomenys. Jei stotis nurodytu laiku neatliko tam tikro matavimo, tai tam matavimo parametrui grąžinama null reikšmė. Jei nurodytai datai nesaugomi jokie stoties matavimo duomenys, tai grąžinamas 404 Not Found atsakymas.

Užklausa: /hydro-stations/{station-code}/observations/measured/{date}

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdžiai:
https://api.meteo.lt/v1/hydro-stations/kauno-vms/observations/measured/latest
https://api.meteo.lt/v1/hydro-stations/kauno-vms/observations/measured/2024-07-22

Atsakymo parametrai: