LHMT

Meteo.lt API

Informuojame, kad nuo 2022 m. lapkričio 11 d. pasikeitė orų prognozės oro sąlygų parametro conditionCode grąžinamos reikšmės.

Meteo.lt API (angl. Application programming interface) įgalina gauti ir naudotis viešai teikiamais Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT) meteorologinių stočių išmatuotais duomenimis ir sudarytomis orų prognozėmis. Naudodamiesi Meteo.lt API, Jūs galite integruoti LHMT teikiamus meteorologinius duomenis į savo kuriamas programas.

Naudojimosi sąlygos

Duomenų naudojimo sąlygos

Meteo.lt API pavadinimas ir visos intelektinės nuosavybės teisės priklauso LHMT ir yra neperduodamos.

Per Meteo.lt API teikiami duomenys (toliau – duomenys) pateikiami tokie, kokie yra, be jokių garantijų. LHMT neatsako dėl tinkamos duomenų kokybės užtikrinimo, jų tinkamumo konkrečiam tikslui. LHMT negarantuoja Meteo.lt API nepertraukiamo veikimo arba veikimo be klaidų ir neatsako už netinkamą Meteo.lt API veikimą, klaidas, neveikimą, pertrūkius, defektus, uždelstą veikimą ir panašiai. LHMT neatsako už jokius nuostolius ar žalą, susijusius su duomenų naudojimu ar negalėjimu jų naudoti, nepriklausomai nuo priežasties.

LHMT netikrina duomenis naudojančių interneto svetainių ir programų skelbiamos informacijos kokybės ir neatsako už LHMT ribų esantį turinį.

Teikiant duomenis naudotojams, prašome nurodyti, kad duomenų šaltinis yra LHMT. Panaudojant duomenis ir sukuriant naują rezultatą prašome nurodyti, kad rezultatui pasiekti buvo naudojami pirminiai duomenys iš LHMT. Nenurodant duomenų šaltinio, gali būti nutraukta prieiga prie duomenų.

Užklausų ribojimas

Prašome negeneruoti daugiau kaip 20.000 užklausų per vieną parą iš vieno IP adreso. Viršijus nurodytą limitą Jūsų IP adresas gali būti užblokuotas be įspėjimo.

API naudojimas

API prieigos adresas: https://api.meteo.lt/v1

Stebėjimų duomenys

Stočių sąrašas

Aprašymas: Grąžinamas meteorologinių stočių, kurių stebėjimų duomenys teikiami, sąrašas.

Užklausa: GET /stations

Užklausos parametrai: -

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/stations

Atsakymo parametrai:

Informacija apie stotį

Aprašymas: Nurodžius stoties kodą, grąžinama detali informacija apie stotį.

Adresas: GET /stations/{station-code}

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/stations/vilniaus-ams

Atsakymo parametrai:

Informacija apie saugomus stoties duomenis

Aprašymas: Nurodžius stoties kodą, grąžinama informacija apie saugomus stoties stebėjimų duomenis.

Adresas: GET /stations/{station-code}/observations

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/stations/vilniaus-ams/observations

Atsakymo parametrai:

Stoties stebėjimų duomenys

Aprašymas: Nurodžius stoties kodą ir datą, grąžinami stoties išmatuoti stebėjimų duomenys.

Adresas: GET /stations/{station-code}/observations/{date}

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdžiai:
https://api.meteo.lt/v1/stations/vilniaus-ams/observations/latest
https://api.meteo.lt/v1/stations/vilniaus-ams/observations/2022-12-31

Atsakymo parametrai:

Orų prognozės

Vietovių sąrašas

Aprašymas: Grąžinamas vietovių, kurioms teikiami orų prognozės duomenys, sąrašas.

Užklausa: GET /places

Užklausos parametrai: -

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/places

Atsakymo parametrai:

Informacija apie vietovę

Aprašymas: Nurodžius vietovės kodą, grąžinama detali informacija apie vietovę.

Adresas: GET /places/{place-code}

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/places/vilnius

Atsakymo parametrai:

Vietovės prognozių sąrašas

Aprašymas: Nurodžius vietovės kodą, grąžinamas vietovei teikiamų orų prognozių sąrašas.

Adresas: GET /places/{place-code}/forecasts

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/places/vilnius/forecasts

Atsakymo parametrai:

Orų prognozė vietovei

Aprašymas: Nurodžius vietovės kodą ir orų prognozės tipą, grąžinama vietovei skirta orų prognozė.

Adresas: GET /places/{place-code}/forecasts/{forecast-type}

Užklausos parametrai:

Užklausos pavyzdys: https://api.meteo.lt/v1/places/vilnius/forecasts/long-term

Atsakymo parametrai: